Vilkår

Generelle betingelser

Alle kan handle i Støttegruppa for B-mennesker sin nettbutikk så fremt de har avtale med Vipps.

For informasjon om dine lovbestemte rettigheter som forbruker henvises til

Reklamasjon

Reklamasjoner på alle kjøp gjennom Støttegruppa for B-mennesker sin nettbutikk er regulert i forbrukerkjøpsloven av 21. Juni 2002 Nr. 34. Alle reklamasjoner skal være nettbutikken i hende innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Rimelig tid anses som 14 dager etter mottatt vare. Dersom kunden ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. For mer informasjon, se forbrukerkjøpsloven §27.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse. Ved eventuelle avvik skal dette meldes fra til nettbutikken via tilbakemeldingsskjema som følger leveransen.

Det er to vilkår som må være oppfylt samtidig for å kunne holde nettbutikken ansvarlig for en reklamasjon:

  1. Varen må ha hatt en mangel på det tidspunkt du kjøpte varen
  2. Du må ha klaget (reklamert) til nettbutikken innen de reklamasjonsfristene forbrukerkjøpsloven setter.

Er det en mangel på varen?
Det er en mangel når varen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som er forutsatt ved kjøpet. Utover dette skal varen også leve opp til de forventninger du med rimelighet kan ha til varens holdbarhet og andre egenskaper.

Uavhentede bestillinger

Dersom bestillingen ikke blir hentet blir kunden belastet for varene som er bestilt.

Angrerett og retur

Nettbutikken forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp.

For å benytte seg av angreretten, må kunden varsle nettbutikken på en utvetydig måte via e-post: alikaffe@joh.no før angrefristen utløper.

Dersom kunden angrer kjøp av varer, skal nettbutikken tilbakebetale alle betalinger nettbutikken har mottatt fra kunden, herunder leveringskostnadene uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag nettbutikken mottar melding om kundens beslutning om å gå fra denne avtalen. Nettbutikken foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre kunden uttrykkelig har avtalt noe annet med nettbutikken. I alle tilfeller vil kunden ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Nettbutikken kan holde tilbake tilbakebetalingen til de har fått tilbake varene, eller til kunden har lagt frem dokumentasjon om at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Kunden må returnere varene uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag kunden underrettet nettbutikken om at kunden ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom kunden sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Kunden må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kunden er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Kundens plikter

Alle kunder er ansvarlig for kjøp som gjøres i Støttegruppa for B-mennesker sin nettbutikk. Varehenting eller varemottak skal skje på avtalt sted til avtalt tid. Det er kundens ansvar å kontrollere mottatte varer. Dersom det oppstår mangler eller kvalitetsavvik, skal dette meldes til nettbutikken etter rutine beskrevet i punktet «Reklamasjon».