Natteravnene

ALI Kaffe støtter Natteravnene – en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form vandrer i sentrumsområder eller i lokalmiljøet på kvelds- og nattetid for å dempe vold og skadeverk.

Natteravnene

Natteravnene er en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form vandrer i sentrumsområder eller i lokalmiljøet på kvelds- og nattetid.

Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige , og er bygget på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk.
De skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet.

Relaterte Artikler