Gjør «gull» av gruten

– Jeg er opptatt av at vi skal håndtere jorda på en bedre måte. Da må vi ta bærekraft og miljø på alvor, sier Siri Mittet, gründer og daglig leder av Gruten as.

Siri Mittet gruten kaffegrut

– Jeg er opptatt av at vi skal håndtere jorda på en bedre måte. Da må vi ta bærekraft og miljø på alvor, sier Siri Mittet, gründer og daglig leder av Gruten as.

Hun har mastergrad både i folkehelse og i miljø og bærekraftig utvikling, og har jobbet innenfor klimaforskning ved Universitetet i Oslo.

– Klimaforskning er veldig interessant, men vanskelig å formidle! Det blir ofte litt abstrakt. Jeg ønsket derfor å jobbe mer med konkrete ting man kan gjøre selv for å bidra til bedre bærekraft. Jeg fikk en del erfaring med dette da jeg arbeidet i London en periode. Der var jeg engasjert i prosjekter som ble gjort i regi av organisasjonen «Transition towns». Denne bevegelsen arbeider med å styrke lokalsamfunn rundt om i verden. Målet er å gjøre lokalsamfunn mindre avhengige av fossile brensler, og mer motstandsdyktige mot eksterne påvirkninger som klimaforandringer, økonomi- og energikriser. Samtidig ønsker vi å skape mer fellesskap, og mer levende steder å bo. Omstilling Sagene er en lokal gren av dette nettverket, og vi er engasjert i ulike prosjekter i den sammenheng, forteller Siri.

 

10 tonn daglig

– Men du har altså profilert deg som en talskvinne for å utnytte kaffegrut på en fornuftig måte. Hvorfor akkurat dette?

– Det var nok litt tilfeldig! For det første er jo kaffegrut et betydelig avfallsprodukt. I Oslo alene kastes det hver dag 10 tonn grut! Så begynte jeg å se litt nærmere på om det var mulig å bruke all denne gruten til noe. I første omgang så jeg på bruk av kaffegrut i kompost, og oppdaget at meitemarkene elsker det! De blir helt gira av koffein-innholdet! Det inspirerte til å se på andre bruksområder, bl.a. om det var mulig å nyttiggjøre seg næringsstoffene til hudpleie. Det førte igjen til utviklingen av Grutensåpa – vårt mest kjente produkt. Den er helt naturlig og inneholder kun økologiske ingredienser. Og så er den så god for huden, sier Siri.

 

Soppdyrking

Ved siden av å passe utmerket til å produsere såpe, egner gruten seg også meget godt til soppdyrking. Det spesielt den velsmakende Østers-soppen som trives i kaffegruten.

– Akkurat denne soppen klarer å utnytte næringsstoffene i kaffegruten på en veldig god måte. Hos oss får du kjøpt både soppsporer og dyrkningsposer. Det er stor interesse for dette både i sopp- og nyttevekstforeninger over hele landet. I den forbindelse er jeg ofte ute og holder kurs, forteller Siri.

– Det er også stor interesse for det å lage kompost med kaffegrut. Det er veldig enkelt, og resultatet blir veldig bra. Noe av hovedpoenget med dette er å formidle at alle kan bidra til bedre bærekraft. Det er ingen uoverstigelig terskel du må over. Med enkle grep kan du gjøre en forskjell, sier Siri Mittet.

 

Siri Mittet produserer bl.a. såpe av gruten. Foto: Nils Henrik Sjo