Færre feil med kaffe

Kaffesmaker

Bedre hukommelse, økt oppmerksomhet, høyere konsentrasjon og oppfattelsesevne er effekten av koffein, viser forskning.

Mange av oss starter dagen med en kopp kaffe. I tillegg til den gode smaksopplevelsen, hjelper kaffen oss også til å våkne og skjerper sansene.

Nå har britiske forskere funnet ut at koffeinen ikke bare hjelper deg til å våkne. Den kan også hjelpe deg til å gjøre færre feil hvis du arbeider skift.
Det skriver www.forskning.no

Nærmere 15 prosent av arbeidstakerne i industrialiserte land er involvert i skift- eller nattarbeid, noe som kan forstyrre kroppens døgnrytme. Mange som arbeider skift har opplevd helseproblemer, blant annet med søvnrytmen. Det gjør at mange ofte er trøtte på jobben, noe som høyner risikoen for å begå feil.

Forbedret yteevne
De britiske forskerne omtalt på www.forskning.no, gjennomgikk data fra 13 andre studier av sammenhengen mellom koffein og yteevne hos skiftarbeidere.

De fleste forsøkene foregikk i simulerte arbeidssituasjoner, og koffeinen ble gitt i form av kaffe, piller, energidrikker eller mat med koffeintilskudd.
I noen forsøk ble skiftarbeidene testet i bilkjøring, mens andre forsøk innebar ulike nevropsykologiske tester.
Det viste seg at koffeinen reduserte antallet feil sammenlignet med testdeltakerne som fikk placebo.
Yteevnen ble forbedret i de nevropsykologiske testene som blant annet fokuserte på hukommelse, oppmerksomhet og oppfattelsesevne.

Selv om ingen av forsøkene målte skader direkte, mener forskerne at det godt kan være en sammenheng.

– Det er nærliggende å anta at det er en sammenheng mellom færre feil og færre skader, selv om vi ikke kan sette tall på det, sier artikkelens hovedforfatter, Katharine Ker, som er post.doc. på London School of Hygiene & Tropical Medicine, i en pressemelding.

Relaterte Artikler