DNT-jubileum med egen kaffe

Den Norske Turistforening, DNT feirer sitt 150-årsjubileum i år, og dette skal markeres på flere måter. Bl.a. kommer ALI Original i en egen jubileumspose.

DNT Kaffepose

Den Norske Turistforening, DNT, inngikk et samarbeid med NorgesGruppen i 2016. Målet var å øke antallet deltakere på DNT-aktiviteter. Samarbeidet har til nå vært meget vellykket, og det første året økte antall deltakere på slike aktiviteter med 155 000, noe som er 50 % mer enn målsettingen.

Egen turkatalog

I jubileumsåret er det et mål å få enda flere ut på tur, noe som bl.a. skal gjøres gjennom en egen turkatalog som omtaler 150 ulike turalternativer. Turkatalogen er et samarbeid mellom DNT og KIWI, og kan hentes gratis i alle KIWI-butikker i landet. Katalogen trykkes i 200 000 eksemplarer og er et viktig verktøy for å nå ut til nye grupper, slik at enda flere kommer seg ut på tur.

Praktiske tips

Katalogen inneholder også gode råd om planlegging av turen og pakking av sekken, sier Nils Øveraas, generalsekretær i foreningen. For mange vil det også være aktuelt å ta med seg det som trengs for å få en god kopp kaffe. Da passer det jo godt med jubileumskaffen fra ALI!