AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International er politisk uavhengige og tar ikke imot statlig støtte, de operer i hele verden og er medlemsstyrt. Deres arbeid med å slå ned på menneskerettighetsbrudd er noe ALI Kaffe synes er viktig, og er med på å støtte oppunder.

Amnesty international

Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt organisasjon. De er politisk uavhengig og tar ikke imot statlig støtte. De står fritt til å slå ned på menneskerettighetsbrudd uansett hvor de finner sted.

Amnesty International drømmer om en verden der de grunnleggende menneskerettighetene oppfylles for alle. De eksisterer for mennesker som på grunn av maktmisbruk lever i ekstrem fattigdom, som blir fratatt sin rett til helsetilbud, skole eller tak over hodet, som blir undertrykt, fengslet eller forfulgt.

Når mennesker over hele verden går sammen om å sette flomlyset på et overgrep, har Amnesty International kraft til å stoppe det. De vet at de har bidratt til å hindre tortur, stanse henrettelser og gi beskyttelse til aktivister i fare. De vet at de har lykkes i å få et stort flertall av verdens stater på sin side i kampen mot dødsstraff, og de vet at de har bidratt til å endre diskriminerende lover i mange land.

Relaterte Artikler