UTZ

ALI Kaffe utz

UTZ er en internasjonal merkeordning for rettferdig handel for blant annet kaffe, te og kakao.

UTZ-sertifisering skal sikre sporbarhet, bærekraftig jordbruk og bedre lønns- og arbeidsvilkår hos produsentene, og for å bli UTZ-sertifisert, må produksjonen oppfylle krav til sosiale forhold (blant annet er barnearbeid forbudt), miljø og jordbruks- og bedriftspraksis.

Produkter som er UTZ-sertifiserte skal kunne spores tilbake til produsenten.

Du finner vilkårene for merkeordningen på UTZs nettsider.

www.utzcertified.org/